Programma /

Verminderd belastbaar

SterkVO & Fritz Redl (max 30 deelnemers)

NW - 310
di 15:00 t/m 15:50
di 16:00 t/m 16:50

Hoe kun je betekenis geven aan onderwijs voor een leerling die verminderd belastbaar is; wat kan SterkVO voor mentoren betekenen? In onze betrokkenheid bij leerlingen die vastlopen op school, zien we scholen worstelen met vragen zoals: hoe gaan we om met jongeren die verminderd naar school komen? Kunnen we nog aan onderwijsdoelen werken, als een jongere steeds minder naar school komt? Dragen we dan wel bij aan herstel? Hoe verhouden onderwijstijd, onderwijsdoelen en zorgdoelen zich tot elkaar? Hoe werken we samen met jongere, ouders, kernpartners en specialistische zorg? In deze workshop introduceren we de Piramide van Aanwezigheid als kader om te bepalen wat je vanuit school kunt doen en hoe je kunt handelen bij de groep leerlingen die bijv vanwege mentale problematiek verminderd naar school komt.