Programma /

Omgaan met genotsmiddelen gebruik

Jellinek (max 10 deelnemers)

NW - 201
di 14:00 t/m 14:50
di 15:00 t/m 15:50
di 16:00 t/m 16:50

X11 komt vaak in onderzoeken naar boven als een school waarvan de leerlingen veel experimenteren met genotsmiddelen. Dit uit zich onder andere tijdens schoolfeesten of in de manier waarop leerlingen openlijk het gesprek voeren over hun middelengebruik. Voor docenten of mentoren kan het moeilijk zijn te bepalen op welke manier zij hiermee gaan. In deze workshop wordt na een korte presentatie een gesprek gevoerd tussen collega’s onder begeleiding van Martine, een expert van Jellinek. Martine zal het gesprek voorbereiden aan de hand van een aantal stellingen en kan waar nodig de docenten voorzien van betrouwbare informatie en data.