Programma /

HavoP

Kim, Jurriaan en Auke

C112
di 14:30 t/m 15:00
di 15:00 t/m 15:30

Dit schooljaar zijn we in havo 3 gestart met de pilot van het praktijkgerichte programma technologie voor de havo (havo-p). Leerlingen zetten kennis en vaardigheden van I&P en MVI in binnen opdrachten voor echte opdrachtgevers​. Ze werken volgens een ontwerpcyclus aan creatief technische projecten waarbij ze zich oriënteren op de beroepspraktijk en het vervolgonderwijs. Hierbij is er naast de creatief-technische kant ook aandacht voor de relatie met (kennis uit) andere vakken en de maatschappelijke context. Wij zien verbinding met veel verschillende vakken en we zijn benieuwd of jullie ook overlap zien van waaruit we mogelijk kunnen samenwerken.