Programma /

Dialoog onder druk

Stichting School en Veiligheid (max 15 deelnemers)

NW - 302
di 14:00 t/m 15:00
di 15:30 t/m 16:30

Jongeren verkondigen soms denkbeelden die botsen met kernwaarden van de democratie of docent. Denk aan onderwerpen zoals: seksuele diversiteit, vaccinaties, het vluchtelingenbeleid of godsdienstige diversiteit. Het vraagt veel van docenten om op die momenten de touwtjes in handen te nemen en ervoor te zorgen dat toch alle meningen gehoord worden. Deze training biedt concrete ondersteuning bij het voeren van dit soort lastige gesprekken: de docent als regisseur van de dialoog in de klas. Docenten krijgen door middel van deze training gereedschap en vertrouwen om spanningen in de klas op een professionele manier te benaderen. Met gesprekstechnieken leer je de spanningen hanteren en daarmee geef je voeding aan begrip en dialoog in de klas. Juist in de spanning, als gevolg van polarisatie tussen groepen, liggen lessen verborgen voor jongeren. Je leert het kritisch denkvermogen van jongeren aan te zetten en zo ontstaat er respect voor diversiteit. Een goed gesprek helpt bij het creëren van een positieve gedeelde groepsidentiteit en de weerbaarheid van kwetsbare groepen.